جمعه, 10 تیر 1401

صادرات سیب به کشور عمان

 

با عنایت به اینکه در سال جاری بیش از 3400000 هزار تن سیب در کشور تولید گردیده و این میزان حدود 500 هزار تن بیش از نیاز مصرف داخل کشور می باشد.و با توجه به مذاکرات بعمل آمده با وزارت کشاورزی عمان در خصوص امکان صادرات سیب درختی کشورمان ، با هماهنگی رایزن بازرگانی ایران در کشور عمان از ظرفیت موجود برای صادرات سیب استفاده گردد.