شنبه, 04 تیر 1401

دفتر خدمات مشورتی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین الملل(icc)

 

این دفتر از فروردین ماه سال 1390 به نام خدمات مشورتی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین الملل در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران راه اندازی شد و طی دوره گذشته موفق به حل پاره ای از مسائل و مشکلات بانکی و تجاری بازرگانان از طریق گفتگو و ارائه راه حل های کارشناسی متکی بر اصول حرفه ای گردیده است.

اینک دفتر مذکور به منظور حفظ منافع حرفه ای اعضا و دست اندر کاران عرصه های گوناگون بازرگانی بین المللی و بهره گیری بهینه از نوان کارشناسی موجود در بدنه کمیسیون های تخصصی و خدمات مشورتی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی ، آماده برگزاری نشست های پرسش و پاسخ ماهانه برای گشایش مشکلات ایجاد شده رادارد.

تلفن : 88728077

فکس : 88728576