جمعه, 10 تیر 1401

شرایط مناسب صادرات مرکبات به کشور قزاقستان

در پی رایزنی های به عمل آمده ، سفارت جمهوری اسلامی ایران(آستانه) نظریه خود را اعلام نمود:

 

با توجه به نیازمندی بازار این کشور و حجم واردات از کشورهای مختلف ، از آنجایی که استان های شمالی کشورمان از قطب های تولید عمده این محصولات هم از نظر قیمتو هم از نظر کیفیت به شمار میروند.لذا با یک برنامه ریزی اصولی نسبت به بررسی ، بازاریابی و حضور یک پارچه و هدفمند و بلند مدت جهت تامین نیاز این کشور در زمینه محصولات باغی به ویژه مرکبات می تواند اقدامات موثری صورت گیرد.