شنبه, 04 تیر 1401

بخشودگی جرائم تامین اجتماعی در اجرای قانون بودجه سال 92

 


 

سازمان تامین اجتماعی با صدور بخشنامه ای به ادارات کل تامین اجتماعی سراسر کشور دستور اجرای بخشودگی جرائم تامین اجتماعی را در راستای قانون بودجه سال 92 صادر کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی در بخشنامه صادر شده، آمده است " به منظور تسهیل وصول مطالبات معوق سازمان تامین اجتماعی، کارفرمایان مدیون واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی که تا پایان سال 1391 دارای بدهی قطعی شده حق بیمه و بیمه بیکاری به سازمان تامین اجتماعی می باشند، در صورتیکه ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به تسویه یا تعیین تکلیف اصل بدهی قطعی شده اقدام نمایند، جریمه های حق بیمه آنان بخشوده می شود " .

www.moinedarat.com