شنبه, 04 تیر 1401

طرح تشکیل صندوق حمایت از توسعه کشت دانه های روغنی

 

طرح تشکیل صندوق حمایت از توسعه کشت دانه های روغنی که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردیده بر روی پرتال اتاق ایران به آدرس زیر قرار گرفته است.

www.iccima.ir