پنج شنبه, 31 مرداد 1398

رقابت اتاق های بازرگانی جهان

 برنامه رقابت اتاق های بازرگانی جهان هر دو سال یکبار به منظور تشویق بهبود عملکرد اتاق ها، فعال سازی، تبادل اطلاعات و گسترش فعالیت های بازرگانی، توسط فدراسیون اتاق های بازرگانی جهان برگزار می گردد و به اتاق های عضو این امکان را می دهد تا پتانسیل ها و توانمندی های خود را در زمینه های مختلف به نمایش گذارند. دوره آتی این رقابت ها در خلال برگزاری نهمین کنگره اتاق های بازرگانی جهان در ژوئن 2015 و به میزبانی ایتالیا برگزار خواهد شد. اطلاعات بیشتر در خصوص این برنامه از قبیل شرایط و روش مشارکت در آن، چگونگی تهیه و ارائه پروژه، پروژه های برتر گذشته و ... از طریق مراجعه به وب سایت ذیل قابل دسترسی می باشد.

http://www.iccwbo.org/traning-and-events/competitions-and-awards/world-chamber-competition