سه شنبه, 14 تیر 1401

انتصاب رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران به عنوان نماینده اتاق بازرگانی ایران در بانک مرکزی

بدینوسیله به اطلاع می رساند که جناب آقای سید رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران به عنوان نماینده تام الاختیار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران جهت شرکت در جلسات کمیسیون رسیدگی به تعهدات ارزی ایفا نشده صادرکنندگان در بانک مرکزی منتصب شده اند.

لذا کلیه صادرکنندگانی که دارای مشکلات ارزی با بانک مرکزی می باشند می توانند با دبیرخانه این اتحادیه به شماره 88810523 تماس حاصل نمایند.