شنبه, 04 تیر 1401

سمینار بین المللی مدیریت بنگاه های اقتصادی در کلاس جهانی

با توجه به برگزاری چندین دوره سمینار بین المللی در کشورهای همسایه در نظر است سمینار بین المللی مدیریت بنگاه های اقتصادی در کلاس جهانی در شهر باکو کشور آذربایجان با موضوع تفکرات نوین مدیریتی در بنگاه های زنده دنیا در تاریخ 5 الی 8 آبان ماه سال جاری برگزار می کند.
اهداف و رویکرد های سمینار : 1- نقش مدیریت نوین در بازار رقابت
2- وفاداری سازی کارکنان در بنگاه های اقتصادی به عنوان سرمایه های پایدار
3- تبیین جایگاه مدیریت در برنامه های اقتصادی شرکت ها
4- نقش مدیریت در زنده ماندن بنگاه های اقتصادی
در ظرفیت حضور در سمینار اولویت با افرادی خواهد بود که مراحل ثبت نام را سریعتر انجام دهند.
تلفکس: 05138645990