جمعه, 10 تیر 1401

انتصاب رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران در شورای پیشکسوتان

در نخستین جلسه شورای عالی پیشکسوتان اتاق بازرگانی ایران از سوی آقایان حاج آقا میرمحمد صادقی رئیس شورای عالی پیشکسوتان، جلالپور رئیس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ایران و دکتر نهاوندیان رئیس دفتر ریاست جمهوری، آقای سید رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران به عنوان عضو شورای عالی پیشکسوتان اتاق ایران منصوب گردیدند.