شنبه, 04 تیر 1401

لغو بخشنامه گمرک

پیرو نامه واصله از گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام گردیده است که بخشنامه شماره 94/71876 مورخ 94/04/21 در خصوص عبور خارجی میوه و خشکبار، بدینوسیله اعلام می دارد بخشنامه فوق الذکر مبنی بر لزوم اخذ ضمانت نامه بانکی یا سپرده نقدی جهت کالاهای یاد شده کان لم یکن می گردد. بدیهی است با توجه به حجم کاری پایان سال در گمرکات اجرایی، ضمانت نامه های تودیعی قبلی تا پایان سررسید معتبر بوده و پس از آن قابل تسویه می باشد.
ضمناً اخذ گواهی یا مجوزهای رایج مرتبط، حسب مفاد ماده 12 قانون امور گمرکی و همچنین ماده 7 و 9 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی در مبادی گمرکات ورودی و خروجی با رعایت سایر تمهیدات لازم و رصد نمودن خروج کالا از گمرکات مقصد از طریق سامانه هوشمند ترانزیت (جامع گمرکی) ضروری می باشد.