جمعه, 03 بهمن 1399

تقویم نمایشگاهی سال 2018 نمایشگاه بین المللی قازان روسیه

لیست نمایشگاهها و زمان برگزاری آنها در سال 2018 نمایشگاه بین المللی قازان فدراسیون روسیه ارسالی از وزارت امورخارجه ایران