یکشنبه, 27 مرداد 1398

برگزاری دومین کنفرانس علمی -فناوری اوراسیا از 17 لغایت 19 آوریل 2018 - سن پترزبورگ

برگزاری دومین کنفرانس علمی- فناوری اوراسیا با عنوان " تمایل مشارکت بزرگ اوراسیایی و ابتکار یک کمربند - یک راه