جمعه, 10 تیر 1401

ممنوعیت صادرات کیوی تا 15 مهرماه

پیرو نامه واصله از گمرک ایران با هدف جلوگیری از عرضه محصول غیر استاندارد کیوی در بازارهای هدف از امسال به بعد همه ساله صادرات کیوی از تاریخ 15 تیرماه تا 15 مهرماه از گمرکات اجرایی ممنوع خواهد بود (متن نامه پیوست)