سه شنبه, 14 تیر 1401

رفع ممنوعیت سیب زمینی به عراق

با عنایت به اعلام وزارت کشاورزی عراق مبنی بر کمبود سیب زمینی محلی در مقطع جاری وبا هدف حفظ تعادل وضعیت بازار داخلی به استحضار می رساند ممنوعیت واردات سیب زمینی به عراق از کلیه گذرگاه ها از98/5/30 ابلاغ گردیده و امکان صادرات سیب زمینی مجددا امکان پذیر خواهد بود.