پنج شنبه, 27 دی 1397

تقدیر از انجمن ارگانیک ایران

در روز ملی تشکل ها که با حضور غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، محمد شریعتمداری وزیر صنعت،معدن و تجارت، مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس و حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس و در حدود 200 تشکل همراه بود طی مراسمی از انجمن ارگانیک ایران به عنوان انجمن برتر قدردانی به عمل آمد.
تبیین نقش و جایگاه تشکل ها در تحقق اهداف توسعه کشور، برسی ظرفیت های قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، ترویج و تاکید بر ضرورت اجرای مواد 3 و 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و فرهنگ سازی فعالیت تشکلی و شیوه های مطلوب اداره تشکل ها از جمله محورهای این همایش بود.