تمدید ارایه اظهارنامه های مالیاتی

مهلت ارائه اظهارنامه های مالیاتی دوباره تمدید شد.
در حالیکه آخرین فرصت اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1399 تا پایان امروز 31 مرداد ماه اعلام شده بود، با تصویب ستاد ملی کرونا، به دلیل تعطیلی های اخیر این مهلت یک هفته دیگر تمدید شد.