خرید سیب صنعتی با هدف حمایت از باغدار


موسوی گفت: با هدف حمایت از تولیدات باغی و به منظور جلوگیری از فساد و افت قیمت، سازمان تعاون روستایی اقدام به خرید سیب صنعتی کرده است.
 محمد موسوی، مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اشاره به خرید سیب صنعتی از باغداران اظهار کرد: در راستای حمایت از تولیدات باغی استان‌های آذربایجان شرقی و غربی و به منظور جلوگیری از فساد و ضایعات سیب های تولیدی، افت قیمت ها و جلوگیری از واسطه گری و حمایت از تولید، اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران اقدام به خرید سیب صنعتی در مناطق مذکور کرده است. 
وی افزود: یکی از بزرگترین چالش های این مناطق، مشکل صادرات و فروش مازاد محصولات بویژه سیب صنعتی است.
موسوی ادامه داد: در این راستا اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران به منظور تسریع در جذب سیب صنعتی و ایجاد تعامل بین باغداران و کارخانه داران از تاریخ ۲۴ شهریور ماه اقدام به خرید، بارگیری و حمل سیب صنعتی از دو مرکز مراغه در استان آذربایجان شرقی و اشنویه در استان آذربایجان غربی کرده است.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با بیان اینکه پیش بینی می شود که در فاز اول خرید ۲۰ هزار تن سیب صنعتی انجام شود،گفت: حدود ۱۰۰۰ تن از محصولات خریداری شده جهت فرآوری به خارج از این استان ها منتقل شده است. 
به گفته وی، درحال حاضر روزانه حدود ۱۰ تا ۱۵ دستگاه تریلی با میانگین وزنی ۳۰۰ تن از این استان ها بارگیری و حمل می شود.
این مقام مسئول مقاصد حمل این محصول به استان های خراسان جنوبی، گرگان، اصفهان و شیراز خواهد بود، گفت:  از اول مهرماه به دلیل آزاد شدن خطوط تولید کارخانه ها ظرفیت حمل به مقاصد فرآوری به دو برابر افزایش خواهد یافت.
معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: با توجه به حجم کم تولید سیب صنعتی درجه سه توسط هر باغدار خرید ۱۰۰۰ تن خریداری شده از حدود ۸۰۰ کشاورز در استان ها صورت گرفته و مبالغ آن نقداً پرداخت شده است.
وی افزود: اکنون حدود ۱۰۰۰ تن از محصول تولیدی به کارخانه های افشره در شهرستان فردوس خراسان جنوبی و مجتمع صنایع غذایی آیدا بین الملل در استان اصفهان جهت فرآوری به منظور رفع موانع تولید، حمایت از تولید کنندگان کشور و جلوگیری و به حداقل رساندن زیان های ناشی از خریدهای توافقی و تضمینی که موجب ضررهای مالی فراوان به دولت و کشاورزان گردیده حمل شده است.
موسوی در پایان با اشاره به اینکه خرید سیب صنعتی از باغداران تا آبان ادامه دارد، تصریح کرد: اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغبانی ایران با هماهنگی مسئولان استانی و کارخانجات سایر استان ها از تاریخ ۲۲ تا ۲۷ شهریور ماه  یک هزار ۲۰۰ تن سیب صنعتی را از استان های آذربایجان غربی، فارس و اصفهان خریداری و حمل نموده است.