سفر هیئت عراقی به ایران برای بررسی تجارت کشاورزی


 
 
به زودی هیئتی را برای بررسی مشکلات به ایران می‌فرستم و پس از آن سفری به ایران خواهم داشت تا در زمینه تجارت کالا‌های کشاورزی و فناوری تولید با هم به توافق برسیم.