پسته تنها محصول کشاورزی در میان ۱۰ کالای برتر صادراتی کشور

عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: میعانات نفتی و گازی عمده محصولات صادراتی کشور را تشکیل می‌دهند و تنها پسته به عنوان محصول کشاورزی در میان ۱۰ کالای برتر صادراتی وجود دارد.

به گزارش زنهار از خانه ملت، علی اکبر علیزاده برمی عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، در خصوص ظرفیت توسعه صادرات محصولات کشاورزی ارزآور در کشور، گفت: میعانات نفتی و گازی عمده محصولات صادراتی کشور را تشکیل می‌دهند و تنها پسته به عنوان محصول کشاورزی در میان ۱۰ کالای برتر صادراتی وجود دارد.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: میزان صادرات پسته در سال گذشته حدود ۲ میلیارد دلار بوده و در سال جاری نیز با توجه به برداشت مناسب محصول از باغات شرایط صادرات این محصول مناسب است اما از سوی مسئولین تا کنون از حجم صادرات پسته گزارشی را اعلام نکرده‌اند

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ظرفیت بسیار زیادی برای افزایش میزان برداشت پسته در باغات کشور وجود دارد، عنوان کرد: در شهرستان دامغان برخی باغداران در هر هکتار حدود ۱۱ تن پسته برداشت می‌کنند اما میزان برداشت عمده باغداران از هر هکتار حدود ۳ و نیم تن است.

علیزاده با بیان اینکه اگر به موضوع آموزش باغداران توجه شود و میزان برداشت محصول در هر هکتار را به ۷ تن افزایش دهیم حجم صادرات پسته کشور ۷۵ درصد افزایش پیدا می‌کند، تصریح کرد: افزایش میزان برداشت پسته در واحد سطح توسعه اشتغال وسیع و امنیت غذایی بالایی را به همراه دارد. امیدواریم مسئولین به موضوع آموزش باغداران توجه ویژه‌ای داشته باشند تا بتوانیم نهایت بهره‌وری را از این ظرفیت کشور داشته باشیم.