قیمت جهانی سیب یک و نیم دلار است| افزایش قیمت جهانی انبه ادامه دارد

بر اساس گزارشات جهانی، قیمت محصولات کشاورزی و به خصوص میوه ها در بازارهای

جهانی در اولین ماه سال ۲۰۲۲ نوسانات

 کمی ثبت کرده در حالیکه برخی کاهشی بوده،

 برخی محصولات مثل انبه نیز افزایش قیمت داشته است.

بر اساس تابلوی قیمت های جهانی در اواخر ژانویه سال جاری میلادی انواع محصولات کشاورزی در بازارهای جهانی با نوسانات کم نسبت به آخرین ماه سال ۲۰۲۱ عرضه می شود. این در شرایطی است که قیمت برخی محصولات کشاورزی همچون «انبه» روندی افزایشی داشته است.

میوه انبه در بازارهای جهانی با قیمتی بین ۷۹ سنت تا ۱۳ دلار و ۲۳ سنت به ازای هر کیلوگرم عرضه می شود، در حالی حداکثر قیمت این محصول در ماه قبل ۱۱ دلار و نیم بوده است

قیمت هر کیلوگرم سیب تازه در بازارهای جهانی حدود یک و نیم دلار است| هر کیلوگرم موز در بازارهای جهانی قیمتی کمتر از یک دلار دارد
گزارشات جهانی می گوید: در ژانویه ۲۰۲۲ هر کیلوگرم سیب تازه با قیمتی بین ۵۳ سنت تا یک دلار و ۳۴ سنت در بازارهای بین المللی عرضه شده است. این در حالی است که هر کیلوگرم پرتقال در بازارهای جهانی با نرخ ۵۹ سنت تا ۹۵ سنت خرید و فروش می شود که نسبت به ماه قبل کاهش قیمت را تجربه کرده است.

همچنین قیمت های جهانی نشان می دهد: هر کیلوگرم موز در بازارهای جهانی متناسب با کیفیت آن بین ۴۹ تا ۹۴ سنت به فروش می رسد که نشان می دهد نسبت به ماه قبلتر روندی کاهشی داشته است.

بر این اساس قیمت هندوانه به ازای هر کیلوگرم بین ۲۸ سنت تا ۴۵ سنت است. همچنین میوه انبه در بازارهای جهانی امروز با قیمتی بین ۷۹ سنت تا ۱۳ دلار و ۲۳ سنت به ازای هر کیلوگرم عرضه می شود این در حالی است که حداکثر قیمت این محصول در ماه قبل در بازارهای جهانی ۱۱ دلار و نیم بوده است.

از سوی دیگر آناناس تازه جزو میوه های گرمسیری است که در ژانویه ۲۰۲۲ (بهمن ۱۴۰۰ ) با نرخ ۴۴ سنت تا یک دلار و ۳۶ سنت به ازای هر کیلوگرم در بازارهای جهانی به فروش می رود. همچنین هر کیلوگرم میوه اژدها (پیتایا) در بازارهای جهانی به نرخ ۹ دلار و ۱۴ سنت تا ۵ دلار و ۳۶ سنت خرید و فروش می شود.

هر کیلوگرم انگور در بازارهای جهانی تا ۳ دلار و نیم خرید و فروش می شود

هر کیلوگرم خرمای خشک در بازارهای جهانی تا یک دلار خرید و فروش می شود
تابلوی قیمت های جهانی همچنین نشان می دهد: هر کیلوگرم انگور تازه نسبت به ماه قبل افزایش چندانی نداشته است و با قیمتی بین ۶۴ سنت تا ۳ دلار و ۴۸ سنت به ازای هر کیلوگرم خرید و فروش می شود.

قیمت ها حاکی از این است: هر کیلوگرم گلابی تازه در بازارهای جهانی بین ۷۰ سنت تا یک دلار و ۶۳ سنت عرضه می شود و به این ترتیب هم نسبت به ماه قبل نوسان چندانی نداشته است.

تابلوی قیمت های جهانی نشان می دهد: قیمت هر کیلوگرم خرمای خشک در مدت نامبرده بین ۶۶ سنت تا یک دلار است. همچنین هر کیلوگرم بادام هندی خام با نرخی بین یک دلار تا یک دلار و ۲۸ سنت خرید و فروش می شود.

قیمت جهانی هر کیلوگرم سیر معمولی ۵۹ سنت است

روند کاهش قیمت سیر معمولی در بازارهای جهانی
هر کیلوگرم سیر معمولی در بازارهای جهانی متناسب با نوع کیفیت آن به قیمت ۳۹ سنت تا ۵۹ سنت خرید و فروش می شود؛ این نشان از افزایش اندک قیمت این محصول نسبت به ماه قبل دارد. مغز بادام از دیگر محصولات کشاورزی است که در ژانویه جاری با قیمت هر کیلوگرم تا ۵ دلار و ۲۹ سنت به ازای هر کیلوگرم به فروش می رسد که نشان می دهد کاهش بیش از ۲۵ سنت را نسبت به ماه قبل تجربه کرده است.

قیمت هر کیلوگرم زنجبیل کامل نیز امروز در بازارهای جهانی ۲ دلار و ۸۵ سنت است و نسبت به ماه قبل حدود یک دلار افزایش قیمت داشته است. همچنین هر کیلوگرم دانه کنجد امروز قیمتی بین ۱ دلار و ۲۷ سنت تا ۲ دلار و ۴۴ سنت در بازارهای جهانی دارد.

تابلوی قیمتهای جهانی محصولات کشاورزی در ۳۱ ژانویه (۱۱ بهمن ماه) جاری نیز نشان می دهد که قیمت جهانی هر کیلوگرم لیموی تازه بین ۷۵ سنت تا یک دلار و ۸۹ سنت متغیر است. ‌