درخواست از رئیس جمهور برای توقف واردات محصولات کشاورزی از هند/بازارهای جایگزین وجود دارد

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران در نامه به رئیس جمهور در خواست کرده با اتخاذ سیاست اقدام متقابل، واردات موز و دیگر محصولات کشاورزی از هند را تا اطلاع ثانوی در واکنش به تعلیق صادرات کیوی به این کشور ممنوع کنید.

درخواست از رئیس جمهور برای توقف واردات محصولات کشاورزی از هند/بازارهای جایگزین وجود دارد

به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران در نامه ای به رئیس جمهور نوشته است: تولید کنندگان محصولات گلخانه ای، تولید کنندگان و صادر کنندگان سیب درختی و کیوی، سنگ تمام گذاشتند و  با تولید بیش از 45 میلیون تن میوه و سبزی، مقدمات صادرات حداقل 5 میلیارد دلار را فراهم ساختند.

متاسفانه به دلایل بعضا سیاسی و تحت فشار رقبای منطقه ای، کشورهای روسیه و هند که مشتریان محصولات گلخانه ای، کیوی و سیب درختی بوده اند، موانعی را پیش روی صادرات ایجاد کردند که صادرات را دچار تزلزل کرده و نگرانی زیادی برای باغداران و گلخانه داران و صادرکنندگان ایجاد کرده اند.

حال که دیپلماسی سیاسی، گره لغو ممنوعیت صادرات بازنشده است، تقاضا دارد با اتخاذ سیاست اقدام متقابل، واردات موز و دیگر محصولات کشاورزی از هند را تا اطلاع ثانوی ممنوع نموده تا بتوانیم بازارهای جدیدی برای صادرات و واردات جایگزین هند کنیم.

به گزارش فارس، پیش از این هند واردات کیوی از ایران را به بهانه وجود عامل بیماری تعلیق کرده است، ایران می گوید شپشک بوده و مشکل خاصی ندارد.

اصل نامه به این شرح است: