موز، هندوانه و سیب؛ در صدر میوه های تولیدی جهان| بلوبری؛ کمیاب ترین میوه

 در حالی که بازارهای جهانی غالبا خواهان انواع میوه ها هستند، در بین میوه های تولیدی موز با ۱۱۹ میلیون تن بیشترین میزان تولید را به ثبت رسانده است و پس از آن هندوانه و سیب قرار دارد.

بازار؛ گروه کشاورزی: محصولات میوه بخش عمده ای از تولیدات کشاورزی راتشکیل می دهند. در حالی که برخی میوه ها به صورت خاص تنها در برخی نقاط دنیا قابلیت کشت و پرورش دارد. ایران نیز جزو کشورهایی است که تولیدکننده انواع میوه ها است با این وجود در بازارهای جهانی میوه هایی همچون «سیب، پرتقال و کیوی» ایران شناخته شده تر از دیگر میوه های تولیدی در کشور است.

محبوب ترین میوه های تازه در سراسر جهان از نظر میزان تولید به ترتیب موز، هندوانه، سیب، انگور و پرتقال است

موز، هندوانه، سیب، انگور و پرتقال؛ محبوب ترین میوه ها در جهان
بر اساس گزارشات جهانی منتشر شده محبوب ترین میوه های تازه در سراسر جهان از نظر میزان تولید به ترتیب «موز، هندوانه، سیب، انگور و پرتقال» هستند. در حالی که برای کشت، گیاه موز گرمسیری به آب و هوای گرم و مرطوب و خاک های غنی، تیره و حاصلخیز نیاز است. کارشناسان می گویند: رایج ترین انواع موز که در جهان رشد می کنند عبارتند از «کاوندیش، لیدی فینگر و پلانتین» که آخرین نوع آن به صورت موز پخته شده استفاده می شود.

بر اساس آمارهای فائو که در اوایل سال جاری میلادی منتشر شده است، در سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۱۱۹ میلیون تن موز در سراسر جهان تولید شده است.

بر اساس گزارش فائو ایران به عنوان هفتمین تولید کننده سیب در ۲۰۲۰ بیش از ۲ میلیون تن تولید داشته است

در سال ۲۰۲۰ بیش از ۱۰۱ میلیون تن هندوانه در سراسر جهان تولید شده است| جایگاه هفتم ایران در تولید سیب در جهان
داده های منتشر شده همچنین نشان می دهد: هندوانه دومین میوه ای بوده که بیش از دیگر میوه ها تولید شده به طوری که در مدت نامبرده بیش از ۱۰۱ میلیون تن هندوانه در جهان تولید و عرضه شده است.

این گزارشات همچنین می گوید: میزان تولید سیب به عنوان سومین میوه پرکشت، بیش از ۸۶ میلیون تن در سراسر جهان بوده است در حالی که پس از آن انگور با ثبت تولیدی به میزان ۷۸ میلیون تن قرار گرفته است.

این در شرایطی است که بر اساس گزارش فائو ایران به عنوان هفتمین تولید کننده سیب در ۲۰۲۰ بیش از ۲ میلیون تن تولید داشته است. داده های آماری سازمان فائو همچنین حاکی از این است: ایران به عنوان یازدهمین تولیدکننده انگور تازه در دنیا یک میلیون و ۹۰۰ هزار تن انگور تولید کرده است.

همچنین داده های آماری بیانگر این است که در سال ۲۰۲۰ بیش از ۷۵ میلیون تن پرتقال در سراسر جهان تولیدی شده است و پس از آن نیز انبه با تولید حدود ۵۵ میلیون تن قرار گرفته است.

علاوه بر این، بر اساس این گزارشات آماری نارنگی دیگر محصولی است که بالاترین تولیدی را پس از انبه داشته است و در مدت نامبرده بیش از ۳۸ میلیون تن میوه نارنگی در سراسر جهان تولید و عرضه شده است.

این داده های آماری همچنین می گوید: در سال ۲۰۲۰ بیش از ۲۸ میلیون تن خربزه در سراسر جهان تولید شده است و پس از آن نیز میوه آناناس در لیست بیشترین تولیدات قرار گرفته است. به طوری که در مدت یاد شده حدود ۲۸ میلیون تن آناناس تولید و عرضه شده است.

بلوبری نایاب ترین میوه در جهان است و در سال ۲۰۲۰ تنها ۸۵۰ هزار کیلوگرم از این محصول در دنیا تولید شده است

بلوبری، تمشک و انجیر؛ کمترین میزان تولید را در ۲۰۲۰ داشته است
بر اساس این گزارش ایران در تولید خرمای تازه نیز به عنوان کشوری صاحب نام در بازارهای جهانی حضور دارد که این داده های آماری حاکی از تولید ۹.۴۵میلیون تن خرمای تازه در سال ۲۰۲۰ در سراسر دنیا است. گفتنی است میزان تولید خرمای ایران در سال ۲۰۲۰ بر اساس آمار ارائه شده سازمان فائو یک میلیون و ۲۸۰ هزار تن بوده است.

از سوی دیگر این گزارشات نشان می دهد: در مدت نامبرده حدود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کیوی در جهان تولید شده است.

بر اساس این گزارش، میوه هایی همچون «بلوبری، تمشک و انجیر» پایین ترین میزان تولید را در بین دیگر میوه ها دارند. به طوری که در سال ۲۰۲۰ حدود ۸۵۰ هزار کیلوگرم بلوبری و حدود ۹۰۰هزار کیلوگرم تمشک در دنیا تولید شده است.