برداشت گوجه فرنگی خارج از فصل در توکهور و هشتبندی

مرحله دوم برداشت گوجه فرنگی خارج از فصل توکهور و هشتبندی از ۳ هزار هکتار زمین کشاورزی آغاز شد.

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، سرپرست مرکز خدمات کشاورزی توکهور و هشتبندی گفت: از ابتدای فصل برداشت این محصول تاکنون بیش از ۱۵۰ هزار تن محصول برداشت شده است.

اسماء محمدی افزود: سطح زیر کشت گوجه فرنگی در این منطقه بیش از ۳ هزار هکتار است که بطور میانگین در هر هکتار ۵۰ تن محصول برداشت می‌شود.

برداشت ۲۰۰ هزار تن محصولات سبزی و صیفی در توکهور و هشتنبدی

وی گفت: در این منطقه گوجه فرنگی در دو فصل برداشت می‌شود، فصل اول از اوایل دی ماه تا پایان اسفند ماه و فصل دوم از پانزده فروردین ماه آغاز و تا پایان اردیبهشت ماه ادامه دارد.

سرپرست مرکز خدمات کشاورزی توکهور و هشتبندی پیش بینی کرد تا پایان فصل بیش از ۲۲۰ هزار تن محصول برداشت شود.

به گفته محمدی، محصول برداشت شده علاوه بر توزیع در بازار کشور به کشور‌های عراق و افغانستان صادر می‌شود.

منطقه توکهور و هشتبندی با ۱۱ هزار هکتار سطح زیر کشت، قطب کشاورزی خارج از فصل هرمزگان است.