دستور مهم بورس برای معامله محصولات کشاورزی

مدیریت توسعه بازار فیزیکی بورس کالا از معافیت مالیات بر ارزش افزوده هزینه‌های انبارداری محصول‌های کشاورزی فرآوری نشده خبر داد.
 

دستور مهم بورس برای معامله محصولات کشاورزی

اقتصاد۲۴- براساس اطلاعیه مدیریت توسعه بازار فیزیکی بورس کالای ایران، به موجب جز (۱) بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، فعالیت‌های مربوط به مراحل بسته بندی، انبارداری و نگهداری محصول در دمای مناسب در سردخانه، انجماد محصول (شامل سردخانه)، پاک کردن، درجه بندی، بوجاری بذور، پوست گیری مانند شالی کوبی، شستشو، تمیزکاری، تفکیک، همگن سازی، خشک کردن انواع محصول‌ها مانند چای، کشمش و خرما با روش‌های مختلف، تفت دادن مانند پخت نخودو پنبه پاک کنی، فرآوری محصول‌های کشاورزی محسوب نمی‌شود؛ لذا ارائه خدمات مزبور به محصول‌های کشاورزی مشمول مالیات و عوارض فروش نیست. در ادامه این اطلاعیه آمده است از تاریخ اجرایی شدن قانون مذکور (۱۳ دی ماه ۱۴۰۰) خدمات انبارداری به محصول‌های کشاورزی فرآوری نشده در گواهی سپرده کالایی، مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (توسط مالک اوراق گواهی سپرده کالایی به انباردار) نیست.