افزایش جزئی قیمت سیب تازه در بازارهای جهانی| هر کیلوگرم هل سبز تا ۲۱دلار خرید و فروش می شود

علیرغم افزایش قیمت جهانی صنایع غذایی، ثبات نسبی بر بازار جهانی انواع میوه ها حاکم است و بدون افزایش چشمگیری عرضه می شود.

بازار؛ گروه کشاورزی: بر اساس تابلوی قیمت های جهانی در اواسط ماه مه ۲۰۲۲ (اواخر اردیبهشت ۱۴۰۱) انواع محصولات کشاورزی در بازارهای جهانی با نوسانات کم نسبت به ماه قبل عرضه می شود.

تابلوی قیمت های جهانی نشان می دهد: هر کیلوگرم میوه انبه در پنجمین ماه سال ۲۰۲۲ با نرخی تا یک دلار و ۲۵ سنت عرضه می شود که نسبت به ماه قبل هیچ افزایش قیمتی نداشته است.

انگور تازه سفره ای از جمله محصولاتی است که در ماه مه هیچ تغییر قیمتی نداشته و مانند ماه قبل به نرخ یک دلار و ۹۵ سنت به ازای هر کیلوگرم عرضه می شود

قیمت هر کیلوگرم پرتقال تازه در بازارهای جهانی ۵۲ سنت است
از سوی دیگر گزارشات جهانی می گوید: در مه ۲۰۲۲ هر کیلوگرم سیب تازه با قیمتی بین ۵۸ سنت تا یک دلار و ۷۳ سنت بیانگر افزایش جزئی قیمت این محصول نسبت به ماه های قبلتر است. همچنین میوه پرتقال نیز کاهش جزئی داشته و از ۵۴ سنت به ازای هر کیلوگرم در ماه آوریل به ۵۲ سنت در ماه میلادی جاری رسیده است.

علاوه بر این تابلوی قیمت های جهانی نشان می دهد: هر کیلوگرم موز در بازارهای جهانی تا ۵۲ سنت به فروش می رسد که نشان می دهد نسبت ماه قبل بدون تغییر قیمت مانده است. بر این اساس قیمت هندوانه تازه بدون هیچ گونه تغییری نسبت به سه ماه قبل، به ازای هر کیلوگرم با نرخی بین ۲۶ سنت تا ۴۵ سنت به فروش می رسد.

بر اساس تابلوی قیمت های جهانی، انگور تازه سفره ای نیز از جمله محصولاتی است که در ماه مه هیچ تغییر قیمتی نداشته و مانند ماه قبل به نرخ یک دلار و ۹۵ سنت به ازای هر کیلوگرم عرضه می شود.

از سوی دیگر آناناس تازه جزو میوه های گرمسیری است که در مه ۲۰۲۲ بدون هیچ تغییری نسبت به ماه قبل با نرخ ۶۲ سنت در بازارهای جهانی خرید و فروش می شود.

همچنین هر کیلوگرم میوه اژدها (پیتایا) در بازارهای جهانی بدون کمترین کاهش یا افزایشی نسبت به ماه قبل به نرخ ۸۵ سنت تا ۹ دلار و ۱۴ سنت عرضه می شود.

قیمت زنجبیل کامل در بازارهای جهانی نسبت به ماه قبل روندی نسبتا نزولی داشته است و با قیمت ۶۷ سنت به ازای هر کیلوگرم به فروش می رسد

هر کیلوگرم اناره تازه در بازارهای جهانی با قیمت یک دلار و ۳۰ سنت به فروش می رسد
تابلوی قیمت ها جهانی در ماه میلادی جاری همچنین حاکی از این است: هر کیلوگرم گلابی تازه در بازارهای جهانی بین یک دلار و ۲۰ سنت تا یک دلار و ۶۴ سنت به فروش می رسد.

از سوی دیگر تابلوی قیمت های جهانی نشان می دهد: قیمت هر کیلوگرم خرمای خشک در مدت نامبرده بدون کمترین تغییری نسبت به دو ماه گذشته بین ۶ دلار و ۹۹ سنت تا ۱۰ دلار و ۶۰ است.

همچنین هر کیلوگرم مغز بادام از دیگر محصولات کشاورزی است که در ماه جاری به نرخ ۵ دلار و ۱۰ سنت خرید و فروش می شود که نشان می دهد نسبت به ماه قبل کاهش جزئی داشته است.

تابلوی قیمت جهانی همچنین حاکی از این است: قیمت زنجبیل کامل در بازارهای جهانی نسبت به ماه قبل روندی نسبتا نزولی داشته است و با قیمت ۶۷ سنت به ازای هر کیلوگرم به فروش می رسد.این در حالی است که این محصول در ماه قبل ۷۲ سنت قیمت گذاری شده بود.

از سوی دیگر هر کیلوگرم انار تازه در بازارهای جهانی در پنجمین ماه میلادی جاری یک دلار و ۳۰ سنت است که نسبت به ماه قبل نوسان قیمتی نداشته است. علاوه بر این آووکادوی تازه بدون هیچگونه تغییر قیمتی نسبت به ماه قبل، در بازارهای جهانی با نرخی بین یک دلار و ۸۴ سنت تا ۶ دلار و ۹۳ سنت خرید و فروش می شود.

تابلوی قیمتهای جهانی محصولات کشاورزی در ماه جاری همچنین نشان می دهد: قیمت جهانی هر کیلوگرم لیموی تازه بسته به کیفیت آن بین ۶۳ سنت تا یک دلار و ۴ سنت متغیر است و به این ترتیب نسبت به ماه قبل کاهشی جزئی را به ثبت رسانده است.

بر اساس این گزارش، هل سبز کامل یکی از محصولات نسبتا گران در ماه میلادی جاری محسوب می شود به طوری که هر کیلوگرم از این محصول در بازارهای جهانی با نرخی بین ۱۴ دلار و ۲۵ سنت تا ۲۱ دلار و ۴۰ سنت خرید و فروش می شود.