فراهم شدن زیرساخت های صادرات راهی برای افزایش ارزآوری

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی گفت: با فراهم شدن زیرساخت های صادرات، رفع موانع حمل و نقل و مشکلات بازگشت ارز می توان به توسعه صادرات امیدوار بود.

 

آقای رضا نورانی گفت: با فراهم شدن زیرساخت های صادرات و رفع مشکلات صادرکنندگان، شاهد جهش و رونق در بحث صادرات محصولات کشاورزی خواهیم بود.

به گفته او، در شرایط کنونی اتخاذ تصمیمات و ممنوعیت گاه و بیگاه، صادرکنندگان را دچار سردرگمی کرده است؛ در حالی که اتخاذ تصمیمات واحد توسط نهادهای تصمیم گیر زیر یک سقف در خصوص مشکلات بازگشت ارز به کشور می‌تواند راهگشای مسائل و مشکلات پیش روی صادرکنندگان باشد.

ایران با توجه به شرایط اقلیمی و خاک حاصلخیز مناسب از پتانسیل مناسبی برای کشت و برداشت محصولات متنوع کشاورزی برخوردار است، اما اتخاذ تصمیمات خلق الساعه و موانع صادرات موجب شده تا ارزآوری مناسبی نداشته باشیم.

آقای نورانی می‌گوید، اگر قرار است در بحث توسعه صادرات و افزایش تولید کاری شود، ابتدا باید زیرساخت های صادرات تکمیل شود و این گونه نیست که با شعار بتوان صادرات را توسعه داد و ابتدا لازم است که در بحث حمل و نقل جاده ای، دریایی و هوایی زیرساخت‌ها افزایش یابد.

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی گفت: توسعه صادرات با افزایش تولید محقق می‌شود که در شرایط کنونی چاره ای جز افزایش تولید در واحد سطح نداریم تا بتوانیم از همین میزان آب و سطح زیرکشت فعلی به تولید انبوه دست یابیم.

بسیاری از مسئولان و دست اندرکاران بخش کشاورزی اذعان می‌کنند که توسعه صادرات  می‌تواند منجر به رونق کشاورزی و افزایش اشتغال شود.