ایران؛ ششمین تولیدکننده بزرگ هلو و شلیل در جهان| روسیه در صدر واردکنندگان

به گفته سازمان فائو در سال زراعی ۲۰۲۰-۲۰۲۱ ایران در جایگاه ششم تولید هلو و شلیل قرار دارد، در حالی که بزرگترین واردکننده این دو محصول نیز کشور روسیه است.

بازار؛ گروه کشاورزی:هلو و شلیل از جمله میوه های تابستانی است که بسیار شبیه به هم هستند و در کشورهای بسیاری از جمله ایران تولید می شود. به طوری که بر اساس تازه ترین گزارشات منتشر شده از سوی سازمان فائو در سال زراعی ۲۰۲۰-۲۰۲۱ کشور ایران بیش از ۶۶۳ هزار تن از این دو محصول را تولید کرده و ششمین کشور از نظر حجم تولید بوده است.

در سال زراعی ۲۰۲۰-۲۰۲۱ ایران بیش از ۶۶۳ هزار تن هلو و شلیل تولید کرده و ششمین کشور از نظر حجم تولید است

چین، اسپانیا، ایتالیا، ترکیه، یونان و ایران شش تولیدکننده برتر هلو و شلیل در جهان هستند
گزارش فائو همچنین نشان می دهد: در مدت نامبرده کشور چین تولیدی به میزان ۱۵ میلیون تن رقم زدن است و در رتبه اول تولید هلو و شلیل قرار گرفته است. این در حالی است که بعد از چین نیز کشورهای «اسپانیا با تولید یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن، ایتالیا با یک میلیون تن، ترکیه با ۸۹۲ هزار تن و یونان با ۸۹۰ هزار تن» در جایگاه دوم تا پنجم جهان جای دارند.

بر اساس این گزارش ایران در حالی در سال زراعی ۲۰۲۰-۲۰۲۱ در جایگاه ششم تولید هلو و شلیل جای گرفته است که در سال زراعی قبل تر با یک اختلاف جزئی با ایالات متحده در جایگاه هفتم را داشته است.

گفتنی است این گزارش نشان می دهد: در سال زراعی ۲۰۲۰-۲۰۲۱ پس از ایران نیز کشورهای «ایالات متحده، مصر، شیلی و هندوستان» نیز به ترتیب در جایگاه هفتم تا دهم تولید هلو و شلیل جای گرفته اند.