پرتقال‌های نارنجی رنگ ضرر ندارند

مدیرکل دفتر میوه‌های گرمسیری وزرات جهاد کشاورزی گفت: عملیات رنگ‌بری روی پوست میوه است و تأثیری بر قسمت خوراکی و داخلی میوه نمی‌گذارد و جای نگرانی نیست.

به گزارش بازار، زهرا جلیلی مقدم، مدیرکل دفتر میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزرات جهاد کشاورزی، با اشاره به اخبار منتشره شده درباره پرتقال‌های نارنجی رنگ در فضای مجازی گفت: هر میوه‌ای برای آنکه زمان برداشت مشخصی داشته باشد، شاخصی را برای برداشت آن مشخص می‌کنند که در مرکبات، فاکتور نخست شاخص طعم و پس از آن رنگ میوه است.

وی با بیان اینکه رنگ میوه شاخص برداشت است، افزود: وقتی عدد شاخص طعم، طبق استانداردها به عدد هشت می‌رسد، ولی رنگ پوست میوه تغییر نمی‌کند و رنگ میوه سبز می‌ماند، برای آنکه رنگ پوست میوه تغییر کند باید دما پایین بیاد و در مناطقی که در زمان برداشت دمای پایین نداریم و دمای مناسب ۱۳ - ۱۵ درجه تأمین نمی‌شود، پوست میوه سبز می‌ماند، برای مصرف کننده جذابیت کافی ندارد بنابراین کاری که برای مرکبات انجام می‌شود و در دنیا هم مرسوم است، عملیات رنگ‌بری در مرکبات است.

مدیرکل دفتر میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزرات جهاد کشاورزی بیان کرد: عملیات رنگ‌بری پس از برداشت مرکبات در سردخانه‌ها انجام می‌شود.

وی ادامه داد: از موادی که مولد تولید اتیلن است، استفاده می‌کنند و موجب می‌شود رنگریزه سبز کلروفیل از بین برود و رنگریزه زرد که کارتنوئیدها هستند در میوه ظاهر شود و این روی پوست میوه است و تأثیری بر قسمت خوراکی و داخلی میوه نمی‌گذارد و جای نگرانی نیست.

جلیلی مقدم گفت: در برخی از کشورها از مواد رنگی شناخته شده استفاده می‌کنند و در صورت تأیید وزارت بهداشت مواد مشکلی ندارد.

وی بیان کرد: هر ماده‌ای که در فرآوری محصولات کشاورزی استفاده می‌شود باید مورد تأیید وزارت بهداشت باشد.

مدیرکل دفتر میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزرات جهاد کشاورزی گفت: موادی که در کشور ما از آن برای رنگ‌بری میوه (بیشتر اتیلن) استفاده می‌شود مورد تأیید وزارت بهداشت است.

جلیلی مقدم تصریح کرد: وزارت بهداشت در سلامت محصول و مواد مربوط به سلامت مصرف‌کننده نظارت دارد و ماده غیرمجازی در این زمینه استفاده نمی‌شود.

مدیرکل دفتر میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزرات جهاد کشاورزی گفت: نباید نگران این قضیه بود آن چیزی که برای مرکبات استفاده می‌شود موادی است که در دنیا و در استانداردها مشخص است و حد مجازی مطرح کردند.