روشهای کنترل قیمت میوه با فاکتور هولوگرام دار


 نایب رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی گفت: با توجه به سهم دلالان از قیمت نهایی محصول، باید با فاکتورهای هولوگرام‌دار قیمت میوه کنترل شود.
صدرالدین نیاورانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی در خصوص طرح کاهش دلالی و واسطه‌گری و ردیابی مراحل از تولید تا مصرف میوه اظهار داشت: وزارت صنعت،معدن و صنعت باید فاکتورهای هولوگرام‌داری را که قابل پیگیری باشد، چاپ کند و به صورت دفترچه‌ای در اختیار اتحادیه بارفروشان میادین قرار دهد.
نایب رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با اشاره به این که بخش زیاد درآمد کشاورز و باغدار به جیب دلال می‌رود، گفت:  دلالان روز به روز بر مدل ماشینهای لوکسشان اضافه می‌کنند که ای کاش این درآمد به جیب باغدار می‌رفت، تا باغهایشان را توسعه می‌دادند.
وی گفت: اتحادیه بارفروشان باید در قبال دریافت رسید، دفترچه‌های هولوگرام دار فاکتور را به مغازه‌داران تحویل دهد، به طوری که مشخص شود، چه تعداد از این برگه‌‌ها و  از چه شماره‌ای دست کدام مغازه‌دار است.
وی افزود: در این برگه فاکتور‌ نام باغدار، نام خریدار و نام یک واسطه مشخص می‌شود.
نیاورانی افزود: در این روش واسطه تنها یک نفر است و محصول از باغ یا سردخانه بلافاصله به میدان میوه منتقل شده، یک واسطه آن را می‌فروشد و فروشنده تنها حق کمیسیون 10 درصدی دریافت می‌کند.
نیاورانی افزود: در این روش مأموران تعزیراتی به راحتی می‌توانند قیمت فروش، حق کمیسیون و قیمت مصرف‌کننده را تعیین و نظارت ‌کند.
به گفته نیاورانی، اجرای طرح توزیع فاکتورهای هولوگرام‌دار فروش، تعداد واسطه‌های میوه که قبلا به 7 نفر هم می‌رسید، به یک نفر کاهش می‌یابد.
وی تأکید کرد: قیمت میوه از محل تولید تا رسیدن به دست مصرف کننده به بیش از 100 درصد افزایش می‌یابد که با این روش تنها میزان افزایش 25 درصد خواهد بود.
نیاورانی گفت: اگر چه وزارت صنعت در این زمینه اقدامی کرده است، اما هنوز به صورت کامل برگ‌های هولوگرام دار تنظیم و تدوین نشده است.
نایب رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی تصریح کرد: که بخش اعظم درآمد تولیدات کشاورز و باغدار به جیب دلالان می‌رود و روز به روز به مدل ماشینهای لوکسشان اضافه می‌شود و ای کاش به جیب تولید‌کننده می‌رفت، تا آنها روز به روز باغهای خودشان را توسعه می‌دادند

منبع:خبرگزاری فارس