پرداخت 9000 ميليارد تومان تسهيلات ارزان به سرمايه‌گذاران کشاورزي

 


وزير جهاد کشاورزي خبر داد:

پرداخت 9000 ميليارد تومان تسهيلات ارزان به سرمايه‌گذاران کشاورزي


وزير جهاد کشاورزي از افزايش 25 درصدي صادرات محصولات کشاورزي طي 10 ماهه امسال خبر داد و اعلام کرد: 9000 ميليارد تومان تسهيلات ارزان‌قيمت به سرمايه‌گذاران بخش کشاورزي پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)منطقه مازندران، صادق خليليان در کارگروه توسعه کشاورزي که در استانداري مازندران برگزار شد، اظهار کرد: تاکنون 9000 ميليارد تومان تسهيلات ارزان قيمت در اختيار سرمايه‌گذاران و افراد علاقه‌مند به بخش کشاورزي پرداخت شده يا در حال پرداخت است که مي‌تواند حرکت بزرگي را در بخش کشاورزي به ارمغان آورد.

وي يادآور شد: با توجه به تهديدهاي دشمن، نيازمند يک تحرک اقتصادي در کشور و حمايت از توليد هستيم که به همين دليل امسال با عنوان سال توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني نامگذاري شده است.

خليليان با تاکيد بر اينکه توليدات بخش کشاورزي به خوبي مي‌تواند نياز کشور را تامين کند، گفت: اين امر نشان‌دهنده اين است که بخش کشاورزي قابل اطمينان است و مي‌توان در سخت‌ترين شرايط به آن تکيه کرد.

وزير جهاد کشاورزي با اشاره به افزايش 25 درصدي صادرات محصولات کشاورزي طي 10 ماهه امسال، افزود: بر اين اساس بخش کشاورزي توانسته هم نياز داخل را تامين کند و هم توسعه صادرات داشته باشد.

وي با اشاره به جلوگيري از واردات برخي محصولات کشاوري از سال 89 تاکنون، گفت: سعي مي‌شود واردات زماني صورت گيرد که به توليدات داخل لطمه‌اي وارد نکند و اين سياست در حال پيگيري است.

خليليان با اشاره به توليد بيش از 400 نوع محصول کشاورزي در داخل کشور، ادامه داد: تفکر مبتني بر خودکفايي، استقلال اقتصادي و عدم وابستگي به خارج، تفکر درستي است که به جد پيگيري مي‌شود.

وزير جهاد کشاورزي گفت: اقدامات زير بنايي در بخش کشاورزي در حال انجام است و اعتبارات اين وزارتخانه را به اين سمت سوق داده‌ايم.

وي خاطرنشان کرد: يک ميليون و 250 هزار هکتار از اراضي کشور به سامانه‌هاي نوين آبياري مجهز شده است که بخش عمده آن طي دو سه سال اخير صورت گرفته است.

خليليان گفت: با توجه به اينکه مکانيزاسيون باعث کاهش هزينه‌هاي توليد و افزايش عملکرد مي‌شود، توسعه مکانيزاسيون در توليد محصولات کشاورزي به صورت جدي دنبال مي‌شود.

وزير جهاد کشاورزي اظهار کرد: با توجه به اينکه استان مازندران ظرفيت‌هاي بالايي در بخش کشاورزي دارد و نقش مهمي در توليد محصولات اين بخش ايفا مي‌کند، زهکشي اراضي يکي از اقداماتي است که بايد در اين استان انجام شود.

وي تاکيد کرد: صنايع تبديلي به عنوان اولويت بايد مدنظر قرار گيرد.

خليليان درباره اختلاف ميان منابع طبيعي و مردم گفت: اختلاف ميان اداره منابع طبيعي و مردم در زمينه اراضي کشاورزي بايد حل شود و در اين ميان بايد با رانت‌خواران به صورت جدي مقابله شود.

منبع : ايسنا