اطلاعیه ی مهم

با عنایت به مصادف شدن زمان اعلام موجودی کالاهای ضروری در پایان اسفند ماه با تعطیلی احتمالی برخی از انبار و سردخانه ها پس از تاریخ 1391/12/25 و به منظور امکان دریافت و ثبت آخرین وضعیت موجودی کالاهای مشمول در سال 1391 و ایجاد وحدت رویه در کشور لطفا ترتیبی اتخاذ فرمایید همچون سنوات گذشته ضمن اطلاع رسانی مناسب(مکاتبه ،نصب اطلاعیه در محل دریافت اعلام موجودی ، رسانه های گروهی ، مجمع امور صنفی ، اتحادیه ها ، انجمن ها و تشکل های صنفی و صنعتی مربوطه و ...) اطلاعات موجودی انبار و سردخانه های آن استان مربوط به مقطع زمانی یاد شده به طور استثنا از تاریخ 1391/12/25 از صاحبان کالا و انبارو سردخانه داران اخذ و در سامانه اعلام موجودی کالا(سامک)ثبت گردد ضمنا کارشناسان سایت مرکزی سامانه مذکور در اداره کل بازرسی ویژه این معاونت با شماره تماس های 88831788 ، 88831787 ، 88831280 آماده پاسخگویی به سئوالات احتمالی اموراجرایی می باشد