ارز ناشی از صادرات ایران کجا می‌رود؟

 

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در شش ماهه اول امسال 27 میلیارد دلار واردات و 16 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام شده در حالی که مطابق با آمار بانک مرکزی، تنها 11 میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات به کشور و چرخه واردات بازگشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری در مراسم تجلیل از 100 شرکت برتر از آثار کاهش درآمدهای نفتی و تزریق ارز به جریان تولید در سال جاری خبر داد و گفت: اگر شرکتهای تولیدی تصمیم بگیرند که این اثر را معکوس کنند، قادر به مدیریت آن خواهند بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بالاترین اولویت امروز واحدهای صنعتی باید این باشد که حتی اگر به ارز نیاز نداشته باشند، به دنبال ارزآوری برای جامعه بوده و از گذرگاه سختی که در مسیر تولید وجود دارد، عبور کنند.

وی تصریح کرد: هم اکنون در سال خاصی از تولید قرار داریم و سال آینده نیز به طور قطع همانند امسال است که مجبوریم برای حفظ عزت مردم تصمیم بگیریم که از این مسیر عبور کنیم، چرا که توقف متناسب با روحیه ما نیست.

غضنفری گفت: برای این عبور به ابزار آن یعنی ارزآوری نیاز داریم، چرا که حفظ اشتغال، خطوط تولید و فروش منوط به تامین ارز است، این در شرایطی است که سالها تامین کننده ارز بخش تولید نفت بوده ولی امسال به هر دلیلی نتوانسته این کار را به سرانجام برساند؛ بنابراین تولید می تواند این کار را انجام دهد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه دو جریان ریالی و ارزی را لازمه انجام تولید دانست و خاطر نشان کرد: این روزها جریان ارز به یک چالش جدی برای تولیدکنندگان و خودروسازان تبدیل شده است و بسیاری از وقت این دو خودروساز بزرگ کشور صرف تامین جریان پولی ریالی و ارزی شد؛ بنابراین به دلیل اینکه به موقع نتوانستند این دو جریان را مدیریت کنند امروز مردم باید خودرو را گران تر از سال قبل بخرند بنابراین باید با مردم صریح صحبت کرد و واقعیت ها را گفت.

وی در ادامه صادرات و تامین ارز مورد نیاز کشور از طریق صادرات غیر نفتی را بسیار ارزشمند دانست و گفت: البته باید مشخص شود که چند درصد از ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته است.

این عضو کابینه دولت دهم اشاره کرد: در سال گذشته که 60 میلیارد دلار واردات و 30 میلیارد دلار صادرات داشتیم، نیمی از ارز مورد نیاز واردات از محل صادرات تامین می شد در حالی که اگر به بانک مرکزی مراجعه می کردیم که چقدر ارز برای واردات فروخته شده، آمار 60 میلیارد دلاری را عنوان می کرد که این یک ابهام بود که ارز ناشی از صادرات، آیا در چرخه تولید و اقتصاد قرار می گیرد یا خیر؟

وی در شش ماهه اول امسال 27 میلیارد دلار واردات و 16 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی صورت گرفته است در حالی که مطابق با آمار بانک مرکزی، تنها 11 میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات به کشور و چرخه واردات بازگشته است.

غضنفری از صادرکنندگان درخواست کرد تا تعهد اجتماعی داشته باشند و موضوع مهمی را به نام ارز که بر اقتصاد ایران سایه انداخته را از طریق صادرات غیر نفتی حل کنند، به نحوی که ارز صادراتی را به چرخه واردات برگردانند.

وی خاطر نشان کرد: از 16 میلیارد دلار آمار صادرات غیر نفتی در شش ماهه اول اسمال، 11 میلیارد دلار به چرخه واردات بازگشته که معادل 68 درصد ارزی است که باید در قبال انجام صادرات به چرخه تولید و واردات باز گردد؛ بنابراین افزایش این معیار می تواند در حفظ تراز تجاری خارجی و تولید موثر باشد.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت ادامه داد: مسئولیت پذیری اجتماعی جزو شاخص‌هایی است که امسال نسبت به سال قبل در ارزیابی 100 شرکت برتر سنجش شده که این یک نگاه مثبت است؛ بنابراین موضوع ارزآوری و صادرات فقط به عنوان جنبه اقتصادی مطرح نیست بلکه یک نیاز اجتماعی است که از 100 شرکت برتر انتظار می رود ارز مورد نیاز تولید را که سالهاست از طریق صادرات نفت تامین می شد و امسال به دلیل تحریم در چرخه اقتصاد نبود برای ما تدارک کنند.

منبع : خبرگزاری مهر