باقیمانده سموم میوه‌های وارداتی از میوه‌های داخلی بیشتر است

 

معاون مبارزه با آفات سازمان حفظ نباتات گفت: باقیمانده سموم میوه‌های خارجی از میوه‌های داخلی بیشتر است.

محمد جواد سروش در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،‌اظهار داشت: کسانی که مرتب سلامت محصولات داخلی را زیر سئوال می‌برند بدانند که باقیمانده سموم محصولات وارداتی به مراتب بیشتر از محصولات تولید داخل است.

معاون مبارزه با آفات سازمان حفظ نباتات با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای سلامت محصولات کشاورزی گفت: با همکاری موسسه استاندارد MRL یا استاندارد باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی تعیین و برای اجرا ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: بر اساس این MRL  کشاورزان باید میزان و زمان استفاده از سم را رعایت کنند که در این صورت میزان باقیمانده سموم به حداقل رسیده و سلامت محصول افزایش می‌یابد.

معاون مبارزه با آفات سازمان حفظ نباتات با تاکید بر اینکه محصولات کشاورزی کشور سالمترین است، گفت: طی چند سال گذشته برخی سموم پرخطر از چرخه سموم حذف شده است.

وی ادامه داد: اقدام به حذف سموم پر خطر از سوی ایران حتی جلوتر از تصمیم سازمان‌های بین‌المللی که ناظر بر استفاده سموم در کشورها هستند صورت گرفت.

سروش با تا کید بر نظارت سلامت محصولات کشاورزی در داخل گفت: نظارت بر سلامت محصولات کشاورزی در زمان تولید به عهده وزارت جهاد و نظارت در مکان‌های عرضه بر اساس قانون به عهده وزارت بهداشت است

 

منبع : فارس