سمنان در برخی محصولات کشاورزی تا 70 درصد مازاد تولید دارد

 

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: استان سمنان در تولید برخی محصولات کشاورزی تا 70 درصد مازاد دارد

به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، سیدمجید موسوی ظهر امروز در نشست توسعه کشت زیتون در استان سمنان با اشاره به وضعیت بخش کشاورزی در استان سمنان افزوداغلب محصولات بخش کشاورزی در استان خودکفا هستیم و در بعضی از حوزه‏ها، تولیدات استان سمنان تا 70 درصد مازاد بر مصرف است.

وی اظهار داشت:هاد کشاورزی استان سمنان تغییر الگوی کشت با کنترل سطح کشت محصولات زراعی و توسعه باغ‏ها با استفاده بهینه از منابع خصوصاً آب است.

وی یادآور شد: در طرح مطالعاتی توسعه باغ‏ها یک زنجیره کامل از کاشت تا مصرف مد نظر قرار گرفته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: از محل طرح توسعه بخش کشاورزی نیز توجه ویژه‏ای به امر توسعه باغ‏ها با لحاظ کردن صنایع فرآوری شده است.

موسوی افزود: مبلغ 389 میلیارد و 292 میلیون ریال تسهیلات در ستاد توسعه کشاورزی استان سمنان برای توسعه باغبانی در سطح 6 هزار و 436 هکتار مصوب شد که توان ایجاد بیش از یک هزار شغل را دارد.

 

منبع : فارس