بیست و دومین نمایشگاه بین المللی مواد غذایی مسکو

شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی مواد غذایی مسکو که از تاریخ 25 لغایت 28 شهریور ماه سال 1392 مقارن با 19-16 سپتامبر سال 2013 میلادی در کشور روسیه برگزار می گردد ، مشارکت نماید.

ضمن دعوت ، متقاضیان جهت مشارکت در این نمایشگاه ، درخواست خود را با درج متراژ مورد نظر و حداکثر تا تاریخ 92/2/30 از طریق دورنگار به شماره های 22662684-21912802  به این شرکت اعلام و در صورت نیاز به دریافت اطلاعات تکمیلی و آگاهی از تسهیلات در نظر گرفته شده با شماره تلفن های 22662860-21912766 تماس خاصل فرمایند.