دفتر خدمات مشورتی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین الملل(icc)

 

این دفتر از فروردین ماه سال 1390 به نام خدمات مشورتی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین الملل در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران راه اندازی شد و طی دوره گذشته موفق به حل پاره ای از مسائل و مشکلات بانکی و تجاری بازرگانان از طریق گفتگو و ارائه راه حل های کارشناسی متکی بر اصول حرفه ای گردیده است.

اینک دفتر مذکور به منظور حفظ منافع حرفه ای اعضا و دست اندر کاران عرصه های گوناگون بازرگانی بین المللی و بهره گیری بهینه از نوان کارشناسی موجود در بدنه کمیسیون های تخصصی و خدمات مشورتی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی ، آماده برگزاری نشست های پرسش و پاسخ ماهانه برای گشایش مشکلات ایجاد شده رادارد.

تلفن : 88728077

فکس : 88728576