گمرک چراغ سبز صادرات

 

در مورخ 91/12/15    رئیس و نایب رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران آقایان نورانی و مهدی زاده جلسه ای در دفتر آقای نادری معاونت محترم گمرک ایران با حضور آقای علیدوستی مدیرکل دفتر امور صادرات داشتند که پس از استقبال گرم جناب آقای نادری از هیئت مدیره اتحادیه، رئیس اتحادیه آقای سید رضا نورانی ابتدا از گمرک ایران تشکر و قدردانی نموده و اظهار داشتند که گمرک در تمام دنیا چراغ قرمز برای تجارت است اما گمرک ایران در سال های اخیر برای صادرات همواره چراغ سبز بوده لذا مشکلات پیش روی صادرکنندگان را در اسرع وقت از پیش رو برداشته ولی متاسفانه در حال حاضر مشکلات ورود موقت کارتن و لوازم بسته بندی علیرغم پیگیری ها کمافی السابق باقی است و صادرکننده بایستی تمام مراحلی که برای ورود موقت شکر، پارچه و غیره انجام می گیرد را انجام دهد که این واقعاً برای صادرکنندگان سخت و دشوار است. رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران درخواست نمود جهت حمایت از صادرات با کیفیت در قوانین موجود تجدید نظر شود و در راستای رشد و توسعه صادرات تبصره ای برای تسهیلات بیشتر برای واردات لوازم بسته بندی گذاشته شود. از گمرکات درخواست شد همکاری بیشتر با صادرکنندگان صورت پذیرد و ارزش صادراتی را در گمرکات در اختیار صادرکنندگان گذاشته شود.

آقای مهندس نادری معاونت محترم گمرک ایران اعلام فرمودند کماکان گمرک ایران در خدمت صادرات غیرنفتی است و برای توسعه آن آماده ارائه همکاری های لازم می باشد. در مورد موضوع تاخیر در استعلام از گمرکات برای تسویه ورود موقت لوازم بسته بندی که منجر به ماده 14 می شود و صادرکننده از صادرات باز می ماند و در نتیجه منجر به کاهش صادرات غیرنفتی می شود نیز مذاکراتی صورت پذیرفت که آقای نادری در رابطه با ورود موقت کالاهای بسته بندی اعلام نمودند که صادرکننده چنانچه 25% از کالای ورود موقت را صادر کند و بقیه را نتواند صادر بکند از پرداخت عوارض و حقوق گمرکی یک برابر ارزش استفاده خواهد کرد و ترخیص قطعی صورت می پذیرد که صادرکننده مشمول ماده 14 نخواهد شد. و همچنین مقرر گردید به همه گمرکات اعلام شود که ارزش های صادراتی را در دسترس صادرکننده قرار دهند.

در اجرای اظهار نامه های صادرات غیرنفتی از گمرک استان ها، محصولات کشاورزی فسادپذیر را مستثنی شده است و بخشنامه آن طی شماره 400/91/215541 مورخ 1391/11/16 به گمرکات ابلاغ گردیده است. در رابطه با استعلام و تائید اصالت اظهارنامه ها از گمرکات خوشبختانه در سال جاری به دلیل کامپیوتری شدن گمرک دیگر و نیازی به استعلام مجدد نمی باشد. در پایان در رابطه با معوقات تسویه ورود موقت وسایل بسته بندی نیز مقرر گردید در اسرع وقت با هماهنگی مدیر کل دفتر امور صادرات اقدام بایسته به عمل آید.