نهمین نمایشگاه بین المللی سلیمانیه

نهمین نمایشگاه بین المللی بازرگانی سلیمانیه - کردستان عراق از تاریخ 29 آبان ماه لغایت 2 آذر ماه 1392 برگزار می گردد.
مجری نمایشگاه : شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو
پشتیبان (اسپانسر) : سازمان توسعه و تجارت ایران و اتاق بازرگانی و صنایع استان سلیمانیه عراق
تلفن : 88673400
88794427
فکس : 88799496
www.idro-fairs.com