سازمان خصوصی سازی

 

سازمان خصوصی سازی در نظر دارد در راستای اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و مصوبه هیئت واگذاری به زودی نسبت به واگذاری سهام دولتی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی(سهامی خاص) به بخش غیر دولتی اقدام نماید.اطلاعات مالی و مستندات شرکت یاد شده در پایگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی زیر قابل دسترسی است.

(www.ipo.ir)

دفتر امور عرضه و بازاریابی

تلفن : 88083681

نمابر : 88083696