نخستین کنفرانس همکاری های اقتصادی و صنعتی ایران،ویتنام،کامبوج

 

مرکز برگزاری هیئت های تجاری و صنعتی ایران در نظر دارد تا با همکاری و حمایت سفارت ج.ا.ایران در ویتنام و کامبوج نسبت به اعزام هیئت عالیرتبه تجاری-صنعتی به کشور های مذکور در مهر ماه سال جاری اقدام نماید.
شماره تماس جهت پاسخگویی به سئولات مطروحه : 02122903232 خانم غیاثی