همایش نشان استاندارد در اقتصاد پویا

 

 

موسسه مطالعات راهبردی با حمایت و پشتیبانی مجمع استاندارد و کیفیت اسلامی، انجمن مدیران صنایع، خانه تعاون گران ایران و با همکاری وزارتخانه ها، سازمان ها ، بنگاه های تولیدی دولتی و خصوصی و با بهره مندی از تجارب اساتید و مشاوران برجسته کشور در نظر دارد همایش نشان استاندارد در اقتصاد پویا را به تاریخ 5 آذر ماه سال جاری در مرکز همایش های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با هدف معرفی و قدردانی از واحدهای توانمند و نیز با حضور بیش از 800 نفر از صاحبان صنایع کشور برگزار نماید .
تلفن : 02142706
فکس :02188326323
www.pishgamanint.com