اعزام هیئت تجاری بازاریابی به کشور عراق

با توجه به هماهنگی های صورت گرفته با اتاق بازرگانی ایران و اتحادیه اتاق های بازرگانی عراق، اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن و کشاورزی کرمانشاه در نظر دارد یک هیئت تجاری - بازاریابی متشکل از مدیران بخش خصوصی و بازرگانان به منظور مذاکره با مدیران بخش خصوصی کشور عراق ، به استان های کربلا، نجف و بابل اعزام نماید.

زمان : 13 تا 20 مهر ماه 1392

شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر : 51-41-08318228131

www.krccim.ir