بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران


بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران و نمایشگاه جانبی آن در تاریخ 7 تا 9 آبان ماه 92 توسط دانشگاه شیراز در شهر شیراز با حضور اساتید، صاحبنظران، پژوهشگران، فعالان صنایع غذایی از سراسر کشور برگزار می گردد. سازمان ها و شرکت هایی که تمایل به حمایت و مشارکت و یا معرفی شرکت و محصولات خود در این کنگره را دارند می توانند با شماره تلفن 07112330440 و 09178000210 تماس حاصل نمایند.