کنفرانس مدیریت و مهندسی کیفیت

اولین کنفرانس " مدیریت و مهندسی کیفیت " در تاریخ 92/9/8 در تهران، مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما برگزار می گردد.این کنفرانس به صورت یک روز کامل و شامل workshop ، سخنرانی و... می باشد

تلفن : 05118921017

09128360059

فکس : 05118921162