چهاردهمین نمایشگاه تجاری کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی OIC

چهاردهمین نمایشگاه تجاری کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی و در کنار آن بخش داخلی با عنوان جشنواره توانمندی های جمهوری اسلامی ایران از تاریخ 6 الی 10 آبان ماه 1392 برگزار می گردد.

محل برگزاری : تهران شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران(تهران)

تلفن تماس : 22662849-2191220-21912283