تشکیل شورای مشترک بازرگانی ایران و سوئیس

 


 با توجه به بررسی ها و اقدامات صورت گرفته در خصوص تشکیل شورای مشترک بازرگانی ایران و سوئیس ، علاقه مندان به عضویت در شورای مذکور اطلاعات ذیل را به همراه کپی کارت عضویت در یکی از اتاق های بازرگانی کشور( صفحه مشخصات و اعتبار کارت ( حداکثر تا تاریخ 11/8/92 از طریق نمابر به شماره  88825115  ارسال نمایند.

 

 

 

 

اینجانب                                                                                        نام شرکت

سمت                                                           زمینه فعالیت

            شماره کارت بازرگانی/عضویت                                         تاریخ اعتبار کارت          

آمادگی خود را جهت عضویت در شورای ایران و سوئیس اعلام می نمایم .

شماره تلفن همراه/ ثابت  :                                    شماره نمابر :

           
                                                                                                               امضا