دومین جلسه کارگروه بیمه گل و گیاه زینتی

 دومین جلسه کارگروه بیمه گل و گیاه زینتی در سالن جلسات معاونت امور تولیدات گیاهی برگزار گردید.

در این جلسه در خصوص وضعیت موجود بیمه گل و گیاهان زینتی(بیمه درآمد)که نسبت به سطح زیر کشت و گردش مالی این بخش در حد بسیار پایین و غیر قابل توجیهی قرار دارد ، بحث و تبادل نظر شد و در نهایت دلایل عدم استقبال از بیمه گل و گیاهان زینتی به شرح ذیل جمع بندی گردید:

1-    عدم تناسب پوشش عوامل خطر در نظر گرفته شده

2-  عدم تناسب بین پرداخت کشاورز برای حق بیمه و پرداخت غرامت ها در صورت بروز خسارت و سقف در نظر گرفته شده برای پرداخت غرامت ها

3-    عدم اجرای بیمه سرمایه تاکنون

و از طرفی بیمه عوامل تولید نیز در دستور کار صندوق بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفته است لذا پیشنهاد گردید که:

1-  بیمه سازه، تاسیسات گلخانه ای و ابنیه و پایه های تکثیری و تولیدی گل و گیاهان زینتی از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی مورد پیگیری قرار گیرد.

2-    عوامل خطر در بیمه سرمایه به شرح ذیل در نظر گرفته شود :

عوامل خطر قهری تولید در فضای باز :

شامل زلزله، سرما، تگرگ، گرمازدگی، آتش سوزی، باد، طوفان، سیل، برف سنگین، صاعقه، باران شدید، رانش زمین و خشکسالی

عوامل خطر غیر قهری تولید در فضای باز :

دزدی، خدمات مربوط به واردات اندام های تکثیری(حمل و نقل ، تطبیق با ارقام درخواستی و ....)، ترکیدگی لوله های آبرسانی، ورود دام و احشام، آفت و بیماری و آتش سوزی عمدی

عوامل خطر قهری تولید در فضای بسته(سازه ، تاسیسات، ابنیه و پایه) :

شامل زلزله، سرما، تگرگ، ، آتش سوزی، باد، طوفان، سیل، برف سنگین، صاعقه، باران شدید، رانش زمین و خشکسالی

عوامل خطر غیر قهری تولید در فضای بسته(سازه ، تاسیسات، ابنیه و پایه) :

متصاعد شدن گازهای آلوده کننده، نشت سوخت، دودزدگی ، قطع برق، ترکیدگی لوله های آبرسانی، دزدی، قطع گاز، افت فشار گاز، خدمات مربوط به اندام های تکثیری( حمل و نقل ، تطبیق با ارقام درخواستی، و ....)، عملکرد تجهیزات، کاهش شدت نور و مدیریت تولید