اولین نمایشگاه بین المللی خشکبار، آجیل و میوه های خشک

 


اولین نمایشگاه بین المللی خشکبار، آجیل و میوه های خشک از تاریخ 28 آبان ماه لغایت 1 آذرماه در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار خواهد گردید.

زمان : 10 صبح لغایت 16

مکان : سالن 14 و 15 نمایشگاه بین المللی تهران