استانداردهای بین المللی سری ISO

 

گروه بین المللی موسسه فرهنگی هنری بیان قلم یکی از مجموعه های فعال در ارزیابی، ممیزی و اعطای گواهینامه های سیستم های استاندارد به نمایندگی از شرکت Alliance TUV international و FDA آمریکا آمادگی خود را جهت پوشش فعالیت های مرتبط جهت اخذ گواهینامه اعلام می نماید. علاقه مندان به منظور بهره گیری از خدمات این موسسه در رابطه با اخذ هر یک از استانداردهای بین المللی سری ISO با این موسسه تماس حاصل نمایند.

05116099029 داخلی 111

05116099216