تشکیل شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان

 

با توجه به بررسی ها و اقدامات صورت گرفته در خصوص تشکیل شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان ، علاقه مندان به عضویت در شورای مذکور اطلاعات ذیل را به همراه کپی کارت عضویت در یکی از اتاق های بازرگانی کشور( صفحه مشخصات و اعتبار کارت ) حداکثر تا تاریخ 21/9/92 از طریق نمابر به شماره  88825115  ارسال نمایند.

 

 

اینجانب                           نام شرکت

سمت                                     زمینه فعالیت

           شماره کارت بازرگانی/عضویت                            تاریخ اعتبار کارت          

آمادگی خود را جهت عضویت در شورای ایران و سوئیس اعلام می نمایم .

شماره تلفن همراه/ ثابت     :                                    شماره نمابر :

                                                                                                امضا